Language Notice

Polish

Interim HealthCare postępuje zgodnie z obowiązującymi federalnymi prawami obywatelskimi i nie dopuszcza się dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność bądź płeć.  

UWAGA:  Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej.
 

Zadzwoń pod numer 941-787-5636 .

Are They Safe At Home?  Take our Quiz"Are they ok at home?"

At Interim HealthCare, we know what to look for when it comes to whether a loved one can remain safe and independent in their own home. This simple and free quiz can help guide you when making that important decision.

Take The Quiz Now

Thank you so much for helping with my mother. You always showed kindness and a willing heart towards her. We appreciated your services very much. She is now in a skilled nursing facility in Colorado where she will be near many family members. Her body is weak, her spirit is strong and her mind is amazing. God Bless.
Mike and Linda C.